DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Produkter

Digital Forvaltning leverer standard programvare med hovedfokus på områder innen offentlig sektor. Produktene er utviklet på bakgrunn av inngående kjennskap til oppgaver og prosesser, spesielt innen kommunal forvaltning. Et hovedsiktemål er at løsningene skal bidra til å effektivisere og forbedre tjenesteproduksjonen.

Alle produktene er moderne flerbruker datasystemer som benytter Windows eller Web-teknologi. I systemene stiller vi høye krav til funksjonalitet og stabilitet, samtidig som de er tilrettelagt for enkel administrasjon og vedlikehold. Dette vil bidra til å gi lave driftskostnader og øke programmenes nytteverdi.

Produktene leveres med komplett dokumentasjon for både sluttbrukere og driftsansvarlige. Vi kan i tillegg bidra direkte med planlegging og opplæring i forbindelse med installasjon og igangsetting av systemene.

Gjennom vedlikeholdsavtaler kan vi tilby teknisk brukerstøtte og garanti for videreutvikling av systemene. I tillegg kan vi foreta tilpasninger og integrering med eksisterende systemer.