DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Konsulentprofil for Øyvind H. Rustan

Øyvind H. Rustan Navn: Øyvind H. Rustan
Stilling: Daglig leder, styreleder og seniorkonsulent
Født: 1954
E-post: oyvind.rustan@difo.no
Telefon: +47 95107280

Konsulent Øyvind H. Rustan har meget høy kompetanse og lang erfaring innen IT-systemdesign og utvikling, prosjektledelse, personalledelse, samt standardisering og kvalitetssikring. Han har god kjennskap til ulike virksomhetsområder innen kommunal og offentlig sektor. Han har også en omfattende bakgrunn fra forskning og publisering.

Erfaring

2003 - Daglig leder, styreleder og seniorkonsulent - Digital Forvaltning AS.

Systemarkitektur og -design, utviklingsoppgaver, rådgivning og konsulentbistand. Utvikling av løsninger basert på åpen kildekode eller standard programvare som bl.a. omfatter økonomisystem, system for biologiske samlinger og botaniske hager, forvaltning av fastlegeavtaler.   
1998 - Daglig leder og seniorkonsulent - Compositae AS.

Systemarkitektur og -design, utviklingsoppgaver, rådgivning og konsulentbistand for bl.a. Bærum kommune, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet. Rådgivning og konsulentbistand for Botanisk hage i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt flere hager i England.
1993 - 1998 Systemsjef - Datakontoret, Bærum kommune.

Leder for utviklingsavdelingen med faglig-, personal- og økonomiansvar. Avdelingen utførte 8-10 årsverk i 1998. I perioden ble det gjennomført flere store utviklingsprosjekter av klient-tjener baserte løsninger for Bærum kommune, bl. a. økonomisystem, sak-arkivsystem og personal- og lønnssystem.
1986 - 1993 Systemplanlegger - Datakontoret, Bærum kommune.

Arkitektur, design og programmeringsoppgaver i forbindelse med overgang fra stormaskin til PC-baserte klient-tjener løsninger. Programmeringsoppgaver på IBM stormaskin.
1985 - 1986 Systemerer - Datakontoret, Bærum kommune.

Programmeringsoppgaver med bruk av Cobol, Cics, Easytrieve og Rexx på IBM stormaskin.
1981 - 1982 NAVF-stipendiat - Universitetet i Oslo.

Arbeid med Dr. scient. grad i systematisk botanikk.
1980 - 1981 Museumsaspirant - Universitetet i Oslo.

Arbeid med samlingene ved Botanisk museum, Oslo.
1979 - 1983 Konsulent for naturvernundersøkelser - Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Arbeid med kartlegging og vurdering av verneverdi for flora og vegetasjon på bl. a. Hovedøya, Gressholmen og Rambergøya, i Maridalen og av de fleste edelløvskogene i Oslo.

Kompetanse

Prosjektledelse og utvikling
  Ledelse og ansvar for utvikling av felles systemer i Bærum kommune, bl. a. økonomisystem, personal- og lønnssystem, sak- og arkivsystem, samt en rekke avdelingssystemer. Kravspesifikasjoner og utvikling av IPLOS system for Helsedirektoratet. Utvikling av egne produkter.
Systemdesign og arkitektur
  Design og utvikling av applikasjonsarkitektur for klient-tjener, SOA og Web løsninger basert på flerlags modeller. Standardisering av programarkitektur, utviklingsmetodikk og brukergrensesnitt. Design og oppbygning av standard komponenter (.NET, DLL, COM, ActiveX). Kvalitetssikring av prosess og produkter, samt dokumentasjon.
Rådgivning
  Rådgivning i forbindelse med valg av datasystemer og systemløsninger. Kvalitetsvurdering av ekstern programvare.
Personalledelse
  Ledelse av utviklingsavdeling, samt ledelse og oppfølging av prosjekter.
Verktøy og teknologier
  Teknologier: Microsoft/Mono .NET, ASP.NET, WebServices, XML, HTML, ADO, ODBC, COM, UML.
Programmeringsspråk: C#, C++, C, Visual Basic.
Databaser: MS SQL Server, MySQL, MS Access.
Operativsystemer: Windows Vista/XP/NT/2000/98/95/3.1, Linux.
Publikasjoner
  Publisering av 20-30 botaniske arbeider i norske og internasjonale tidsskrifter (se publikasjonsliste).
Forelesninger og kursledelse
  Presentasjon og brukeropplæring for systemer utviklet i Bærum kommune. Diverse foredrag/seminarer om datasystemer og -løsninger i regi av Bærum kommune. Forelesninger og kurs ved Universitetet i Oslo i botanikk, floristikk og feltarbeid. Populærvitenskapelige foredrag om botaniske temaer.

Utdannelse

1980 - 1984 Dr. scient. (ikke avsluttet) - Universitetet i Oslo.

Fagområde systematisk botanikk.
1979 - 1980 Cand. scient. - Universitetet i Oslo.

Fagområde systematisk botanikk.
1974 - 1978 Cand. mag. - Universitetet i Oslo.

Fagområder biologi, botanikk, naturgeografi, kjemi, informatikk og statistikk.
1971 - 1973 Ex. artium - Hokksund gymnas.

Reallinjen.
1985 - Kurs og seminarer i systemutvikling, design og prosjektledelse.