DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Konsulentprofil for Håvard Østgaard

Håvard Østgaard Navn: Håvard Østgaard
Stilling: Konsulent
Født: 1965
E-post: havard.ostgaard@difo.no
Telefon: +47 21682764

Håvard Østgaard har meget høy kompetanse og lang erfaring innen systemanalyse og design, komponentutvikling, arbeidsprosessanalyse, iterativ systemutvikling og prosjektledelse. Han har god kjennskap til ulike virksomhetsområder innen offentlig sektor. I tillegg til systemutviklingskompentanse har Håvard både formell kompetanse og praksis innen regnskap og økonomi, pedagogikk, ledelse og administrasjon.

Praksis

2004 - Daglig leder - Systemarkitekt/Senior systemkonsulent - Ordinatus Ltd, Bath

Arbeidsoppgaver innen analyse og løsningsdesign, prosjektledelse, komponentdesign og utvikling.
2003 - Styremedlem og konsulent - Digital Forvaltning AS.

Systemarkitektur og -design, utviklingsoppgaver, rådgivning og konsulentbistand. Utvikling av løsninger basert på åpen kildekode eller standard programvare som bl.a. omfatter økonomisystem, system for botaniske hager og løsning for sorg og selvhjelpsgrupper.   
1994 - 2004 Systemarkitekt/konsulent - Signature Development as

Arbeidsoppgaver innen analyse og løsningsdesign, prosjektledelse, komponentdesign og utvikling, programmering, teknologiansvar, kompetanseutvikling samt test og kvalitetskontroll for Bærum kommune.
1993-1994 EDB-Prosjektkonsulent - Helse og sosial, Bærum kommune

Engasjert i forbindelse med anskaffelse av nytt sosialsystem som prosjektkonsulent. Arbeidet senere som rådgiver for økonomistaben i Kommunalavdeling for Helse og Sosial.
1991-1993 Økonomisk saksbehandler og EDB-opplæringskonsulent - Helse og sosial, Bærum kommune

Økonomisaksbehandling for sosialsaker, samt opplæring av nytt personell. Arbeidet deltid parallelt med studier.
1987-88 Regnskapsmedarbeider - EMO as og andre Orkla selskaper
1987 Troppsbefal / Instruktør - KNM Harald Haarfagre
1984-86 Regnskapsmedarbeider / EDB Driftsansvarlig - Reginol as / Nordic MLM as

Kompetanse

Prosjektledelse
  Ansvar for gjennomføring av systemutviklingsprosjekter innen kommunal sektor med fokus på brukstilfelledrevet iterativ systemutvikling og "risk management".
Systemdesign, arkitektur og rådgivning
  Design og utvikling av applikasjonsarkitektur basert på flerlags- og distribuert applikasjonsarkitektur. Arbeid med standardisering av brukergrensesnitt, utviklingsmetoder samt komponent- og teknologianvendelse. Rådgivning i forbindelse med valg av teknologi og arkitektur i systemutviklingsprosjekter.
Personalledelse
  Daglig leder for Signature Development as i perioden 1998 til 2004 med personalansvar på inntil 5 ansatte. Troppsjef i Marinen (1987) med ansvar for 50 rekrutter og 2 befal.
Verktøy og teknologi
  Programmeringsspråk: CodeGear Delphi, C#, Visual Basic, Java, C++ med mer.
Teknologier: Microsoft/Mono .NET, Webservice, ASP.NET, ASP, COM+/COM, XML, HTML, ADO, ODBC, UML, Open Office, MS Office, CodeGear Datasnap, CodeGear BDE med mer.
Databaser: MS SQL Server, MS Access, MySQL, Oracle
Operativsystem: Microsoft Windows Vista/XP/2000/NT/98/95/3.1, Microsoft Windows Mobile, Linux 
Forelesninger, kursledelse og pedagogikk
  Gjennomføring av sluttbrukeropplæring. Presentasjon av løsningsskisser og teknologi ovenfor sluttbrukere og beslutningstagere. Teknologiforedrag for systemutviklere. Instruktør av rekrutter ved KNM Harald Haarfagre.

Utdannelse

1988-1992 Cand Mag II/Informatikk - Universitet i Oslo

Studiekombinasjon Informatikk, Bedriftsøkonomi, Matematikk og organisasjonspsykologi.
1990 - 1991 Utvekslingsstudent/Informatikk - University of York,UK

Utvekslingsstudent fra Universitet i Oslo. Utførte 1 år av Computer Science, Bachelor program ved University of York som del av Cand Mag ved Universitet i Oslo.
1989 - 1991 Bedriftsøkonom BI - Bedriftsøkonomisk institutt/Sandvika

Grunnutdanning innen markedsøkonomi, finans, regnskap, Organisasjonsteori, matematikk for økonomer, jus og logistikk.
1986-1987 Befalskurs - KNM Harald Haarfagre

Utdannelse innen ledelse og pedagogikk.
1987 - Kompetansehevende kurs, seminarer og etterutdanning i systemutvikling, systemdesign og prosjektledelse

Aktiv deltager i lokale og nasjonale seminar og foredrag i regi av teknologibrukergrupper slik som The .Net Developer Network, vBug og UK Developer community.  
Gjennomført kompetansehevende kurs og seminar i regi av blant annet Universitet i Oslo, Den Norske Dataforening, Microsoft Norge, Borland Europe, Eurosoft, Mogul med flere.