DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Konsulentprofil for Alf Veland

Alf Veland Navn: Alf Veland
Stilling: Konsulent
Født: 1973
E-post: alf.veland@difo.no
Telefon: +47 92027240

Alf Veland har meget høy kompetanse innenfor geografiske informasjonssystemer og han behersker en lang rekke programmerings- og utviklingsverktøy. Han har også omfattende erfaring med praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer i nært samarbeid med krevende kunder innenfor oljesektoren og offentlig virksomhet.

Praksis

2007 - Senior GIS konsulent/systemutvikler - GIS partner AS.

Konsulentoppdrag og utviklingsoppgaver for større kunder innenfor oljesektoren og offentlig forvaltning.
1998 - 2007 Daglig leder/GIS konsulent/systemutvikler - GIS partner AS.

Etablerte GIS partner AS i 1998. Systemutvikling, konsulentoppdrag, salg og markedsføring, samt administrative oppgaver knyttet til driften av selskapet.
1995 - 1998 Konsulent - it-Partner AS

Innleid GIS-konsulent i Bærum kommune. Utvikling av ulike GIS-løsninger: Situasjonskartrutine, innsynsverktøy, registrering og forvaltning av kulturminner, registrering og forvaltning av nedgravde oljetanker, mm.
1994 - 1995 Tekniker - Strand kommune.

Etablering av digitale kartdata. Drift og vedlikehold av GIS-løsninger. Utvikling av geografisk utviklingsmodell.

Kompetanse

Systemdesign og arkitektur
  Utviklet GOWPM (GIS Office Web Production Module). Fullstendig automatisering av produksjon av byggekart og startpakke. (.NET, ASP, HTML, ARCIMS, ActiveX)

Laget rutiner for generering av 3D VRL-modeller av overlappende produksjonslisenser på den norske sokkelen. Utvikling av brukergrensesnitt i HTML og Javascript.

Utviklet innsynsløsning på ArcIMS for Kystverket, Ryfylke IKS og Stavanger kommune

Utviklet RuteGIS (analyse, visualisering av kollektivtrafikk, kobling til TR-BUS ruteplanleggingsdatabase, Avenue og network analyst, Oracle).

Utviklet HavneGIS (visuelt havnestyringssystem). Kobling mot Portwin Oracle database.

Rapporteringsløsning for aksess til fibernettverk. PostgreSQL, PostGIS, PHP og Javascript. TDC Song.

Oppsett av MapServer med VMS-tjenester.
Rådgivning
  Planlegging og gjennomføring av ankringsplaner under Tall Ships Race 2004 (August) sammen med Stavanger Interkommunale Havn IKS

Vindressursanalyse – egnethetskart for vindmøller.

Sårbarhetskart – visualisering av sårbare områder, arbeidskart ved mobilisering.

Energianalyse – energibehovet på Nord-Jæren frem til 2020
Personalledelse
  Ledelse av eget firma med fem ansatte konsulenter (2007).
Verktøy og teknologier
  Behersker programvarene/teknologiene:
Windows Server, Novell, Oracle, Microsoft SQL, SQL, ArcView GIS, Avenue, Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcINFO, ArcIMS, ArcView Network analyst, Multistudio, MSProject, HTML, Homesite, Adobe Illustrator, MapPublisher, Adobe Photoshop, BorlandDelphi, Javascript, ASP, ArcXML, , VBScript, PC ArcInfo, Apache, IIS, Oracle, ArcGIS, VBA, .NET, Python, VRML, ArcIMS, PostgreSQL, WMS.

Utdannelse

1994 GIS-kurs - Inter-Kompetanse.

 
1989 - 1993 Ex. artium - Strand videregående skole.

Studieretning for allmenne fag.
1995- Div. kurs i hovedsak innenfor geografisk systemutvikling.